Information, blanketter och regler i vårt bostadsområde samt rutiner vid försäljning av lägenhet. Samt länkar till andra bra sidor.

TrivselreglerTrivselregler

BytesregisterRiksbyggens bytesregister

Tvätt/SophanteringSophantering


ReparationsfondenReparationsfond


Överlåtelse, Uthyrning Ansökan mm


Riksbyggens enkla tips och råd för ett bättre boende.


Blanketter


Bostadrätt


Lär dig sortera rätt

Bostadsrättslagen

Ändringar i Bostadsrättslagen

Bo Bättre

Om boende

Miljömedveten städning


Avfall och återvinning i Sollefteå

Testa din klimatpåverkan


 

Rutiner vid försäljning av lägenheter i Sollefteåhus nr 7.

Om du skall sälja din lägenhet så gäller följande:

 • Sök medlemskap i föreningen. Blankett finns i samlingslokalen.
 • När vicevärd/styrelsen givit sitt godkännande, skriv ett underlag för överlåtelseavtal. Detta finns också i samlingslokalen eller så laddar du ner den från Riksbyggens hemsida (www.riksbyggen.se).

Att tänka på är att ett köp inte blir giltigt förrän styrelsen godkänt köparen och beviljat medlemsskap i föreningen.

Skriv underlaget för överlåtelsen i god tid före tillträdet.

Vicevärd/styrelse

 

Till samtliga bostadsrättsinnehavare.

 • Bostadsrättstillägget kompletterar vanlig hemförsäkring som ej ger fullständigt skydd om olyckan är framme när man äger en bostadsrätt.

  Fr.o.m. 2015-07-01 kommer bostadsrättstillägget att ingå i föreningens fastighetsförsäkring, vilket innebär att alla medlemmar kommer att ha ett bostadsrättstillägg. Medlemmarna behöver fr.o.m. 2015-07-01 inte själva teckna tillägget.

  Observera att detta gäller enbart bostadsrättstillägget. Hemförsäkringen måste medlemmarna även i fortsättningen teckna själva.

 • Ytterporten skall vara låst kl. 21.00 - 06.00. Besökande avtalar med lägenhetsinnehavaren om insläpp när porten är låst.
 • Parkering sker på markerad P-plats inom området.
 • Parkering framför port är endast tillåten för i- och urlastning.
 • Gästparkering sker på gästparkering.
 • Sophantering, glas, metallförpackningar, kartong och tidningar källsorteras och fraktas till närmaste miljöstation.
 • Inga cyklar i trappuppgången
 • Vinds- och källarutrymmen märks och hålls låsta
 • Cyklar, sparkar o.d som förvaras i gemensamma källarutrymmet förses med namn och adress (ej märkta och i övrigt dåligt skick kan behandlas som grovsopor)
 • Respektera regler vilket gör det trivsamt för alla i området.

Vicevärd/styrelse


Bostadsrättsägare.

Vi måste bli bättre på att sopsortera.

Glas, metallförpackningar, plastförpackningar, tidningar och kartonger får ej slängas bland hushållssoporna.

Glas, metallförpackningar, tidningar och kartonger skall slängas i övre sopstation, som finns mellan hus A och D. Kartonger måste skäras ner i mindre bitar.

Plastförpackningar skall slängas i kommunens miljöstationer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Fördelningen av fastigheter i Föreningen:

 • 1 st. 1 rum och kokskåp

 • 15 st. 1 rum och kök

 • 28 st. 2 rum och kök

 • 20 st. 3 rum och kök

 • 2 st. Lokaler

 • 13 st. Garage

 • 34 st. P-platser

Ladda ner Acrobat Reader här
Ladda ner Acrobat Reader

 

 

  
Webmaster