Verksamhetsplan

Bostadsområdet GÄRDET skall framstå som ett attraktivt bostadsområde där trygghet och trivsel råder. God ekonomi skall speglas av låga boendekostnader.


Styrelsen skall:
Arbeta i enlighet med föreningens stadgar.
Medverka till kostnadsbesparande åtgärder.
Upprätthålla och följa underhållsplanen.
Hålla bostadsrättshavarna informerade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Webmaster